Antalya IQ Testi

İnsanların zeka düzeyini değerlendirmek için hazırlanmış sorulardır. Zeka düzeyini belirlemek için 4 ayrı çeşidi vardır.
Cattell Zeka Testi: Kültürden arınmış belirli bir zaman çerçevesinde çözülmesi gereken sorular içerir.
Alexander Pratik Zeka Testi: İlkokulu bitirmiş çocukların teknik becerilerini belirleme amacı güden sorular içerir
Porteus Labirent Testi: İnsanın günlük yaşamdaki becerilerini ölçer.
Binet-Terman Testi: Sözlü bir testtir kültür soruları içerir.
Zeka düzeyinin belirlenmesinde ortalama puan 100 olarak belirlenir. 15 erlik standart sapma ile artış ve azalışa göre zeka düzeyi belirlenir. Buna göre zeka düzeyindeki sıralama aşağıdaki listede yer almaktadır;zeka testi

  • 20-34 Zeka Belirtisi Yok
  • 35-49 Zeka geriliği
  • 50-69 Düşük zeka
  • 70-79 Sınırda Zeka,
  • 80-89 Donuk Normal,
  • 90-109 Normal Zeka,
  • 110-119 Parlak Zeka
  • 120-129 Üstün Zeka
  • 130-149 Dahi
  • 150 ve üzeri Milyonda Bir
© 2018, Antalya Psikiyatri | Antalya Psikiyatri Merkezi. Tüm Hakları Saklıdır.