Davranışsal İnhibisyon

Antalya psikiyatri gençlerde ve çocuklarda rastlanan davranışsal inhibisyon hakkında sosyalfobi kitabından aldığı yazı ile sizlere açıklamaktadır. Peki Davranışsal İnhibisyon nedir; zorluk ve yeniliğe yanıt olarak geri çekilme ve aşırı otonom aktivite göstermedir. Nasıl ki bir bebek ya da çocuk yeni ortamlarda, yeni bireylerin yanında zorluk yaşarsa, sosyal fobik kişilerde yeni durum ve kişilerden böyle etkilenirler ve bu durumlarda geri çekilmeyi bir davranış biçimi haline getirir.
Davranışsal inhibisyon, Kagan vd. tarafından 1988 yılında geliştirilmiş bir kavramdır. Erken çocukluk dönemlerini belirtir.
Biederman vd. nin (1990) çalışmasında çocuklardaki davranışsa(inhibisyon, anksiyete bozuklukları riski ile ilişkili olabileceğini bildirmiştir.
Rosenbaum vd. nin (1991) çalışmasında ise inhibe çocuklarda, inhibe olmayan ve normal olan çocuklara göre ebeveynlerinde anlamlı olarak çoğul anksiyete riski, çocukluktan erişkinliğe süren anksiyete bozuklukları, sosyal fobi ve çocuklukta çekingen ve over anksiyöz bozukluklar daha yüksek bulunmuştur. 'Ayrıca davranışsal inhibisyon gösteren çocukların anne-babalarında, inhibisyon göstermeyenlerin anne-babalarına göre %10 sosyal fobi daha sık bulunmuştur (Rosenbaum vd. 1992).
Son dönemde yapılan çalışmalar ise sosyal fobi.' ile davranışsal inhibisyon ilişkisini desteklemektedir. Biederman vd. nin (2001) çalışmasında, davranışsal inhisyon gösterenlerde sosyal fobi sıklığı %17, göstermeyenlerde ise %5 bulunmuştur.
Ayrıca erken yaşamlarında davranışsal inhibisyonu olanlarda adelosan ve erişkinlik dönemlerinde artmış odds oranları ile ilişkili bulunmuştur (Hayward vd. 1998; Wittchen vd. 1999).
Bu konudaki bulgular davranışsal inhibisyonun sosyal fobi ile ayrı bir şekilde ilişkili olabileceğini düşündürmüştür. Bir retrospektif çalışmada sosyal fobili kolej öğrencilerinde, yaygın anksiyete bozukluklu öğrencilere göre çocukluk davranışsal inhibisyonu daha yüksek düzeyde bildirilmiştir (Mick ve Telch, 1998). Beş yıllık bir takip çalışmasında ise, okul öncesi yaşlarda davranışsal inhibisyon varlığı, sosyal fobi başlangıcı prediktör olarak bulunmuştur. Ama diğer anksiyete bozukluklukları prediktör olarak bulunmamıştır (Hirshfeld- Becker vd. 2007).

© 2018, Antalya Psikiyatri | Antalya Psikiyatri Merkezi. Tüm Hakları Saklıdır.