Psikiyatrik Rehabilitasyon

Kalıcı belirtilerle giden ruhsal rahatsızlığın kişinin yaşamında oluşturduğu olumsuzluklar, bireyi toplumdan ve dış gerçeklerden soyutlayarak yalıtık ve verimsiz bir yaşama sürükleyebilir. Psikiyatrik rehabilitasyon, inatçı belirtilerle giden ve işlevsel bozukluğu devam eden bireylerin ruhsal ve toplumsal gereksinimlerini karşılamak için uygulanan kapsamlı, eşgüdümlü ve uzun süreli bir stratejiler bütünüdür. Ruhsal hastalıklardan şizofreni, şizoaffektif bozukluk, hipolar bozukluk, yineleyen majör depresif bozukluk, süreğenleşmiş obsessif kompulsif bozukluk ve madde bağımlılığının kişilerde yeti yitimine yol açma olasılıkları yüksektir. Bu grup süreğen ve ciddi ruhsal hastalığı olan bireylerin yaşadıkları yeti yitiminin yanı sıra karşılaştıkları damgalanma, tedavi ve bakım olanaklarına yeterince kavuşamama, bireysel ve toplumsal gereksinimlerini yeterince karşılayamamaları onları daha da zor durumlara sokabilir. Süreğen ruhsal sorunu olan bireylerin toplum içerisinde ve bağımsız olarak en az destekle toplumsal, mesleki, eğitimsel ve ailevi rollerini sürdürebilmeleri için gerekli becerilerle donatılması ve yeterli toplumsal desteklerin sağlanması psikiyatrik rehabilitasyon un temel amacıdır. Hastalara sadece tedavi hizmetlerinin sunulması ve bunların da ilaç tedavisiyle sınırlı kalması iyileşmenin önemli derecede gerçekleşmesi için genellikle yeterli olmamaktadır. Ruhsal hastalıkların tedavisinde ilaçlarla birlikte uygulanacak olan ruhsal ve toplumsal girişimler tıbbi tedavilere önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle süreğenleşme eğilimi olan hastalıklarda tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri biyopsikososyal yaklaşım çerçevesinde iç içe ve birlikte yürütülerek ruhsal hastalıkların bozucu ve yetiyitimine yol açan etkisi azaltılabilir. Seyri en kötüden en az kötüye doğru sıralarsak şizofreni, şizoaffektif bozukluk, hipolar mani ve unipolar depresif bozukluk gibi süreğenleşme eğilimi yüksek olan hastalıkların toplumda önemli oranda bireyin bazı hastalık belirtileriyle birlikte yaşamak durumunda kaldıkları kolayca anlaşılabilir. Süreğenleşmiş ruhsal hastalığı olan bireylerin bir kısmını toplum içerisinde amaçsız dolaşırken görmek mümkün olabildiği gibi, bir kısmını evlerinden çıkmadığı ya da yalıtık yaşadığı için hiç görmemek de olasıdır. Kuşkusuz bu hastaların önemli bir kısmı da depo akıl hastanelerinde tedavisya da yasal nedenlerle muhafaza amacıyla tutulmaktadırlar. Süreğenleşmiş ruhsal hastalıkların bireye, aileye ve topluma, sonuç olarak da insanlığa olumsuz bir maliyeti vardır. Kişiyi, aileyi ve toplumu bu yüklü maliyetten kurtarmanın önemli bir yolu psikiyatrik rehabilitasyon hizmetlerinin Kurumsallaşmasını ve işlemesini sağlamaktır.
Antalya Psikiyatri yukarıdaki yazıyı Prof. Dr. Mustafa Yıldızın psikiyatri kitabından alarak yazmıştır.

© 2018, Antalya Psikiyatri | Antalya Psikiyatri Merkezi. Tüm Hakları Saklıdır.