Psikolog Antalya

2012 Eylül ayında Uzman Psikolog Fulya Kaya Tezel ve Psikiyatrist Dr. Şükran Telci tarafından kurmuş olup terapi merkezimiz hala hizmet vermektedir.
Terapi merkezimizde güven ve insan ilişkisi oldukça önemlidir. Ruh ile zihin hastalığını danışmanlara ayırt ettirip kabul ettirmeyi hedefledik. Bilimsel çalışmaların yanında işi sanat gibi işlemeye uğraşmaktayız. Toplumda ki sorunların, birey sorunlarının, kültürel ve toplumsal sorumluluğun farkındalığı ile bir araya gelmiş uzmanlarla hizmet vermekteyiz.
Psikoterapi, Psikiyatrik tedavi ve tanı, Psikolojik ölçme ve değerlendirme, psikolojik danışmanlık alanları ve bu alanların bütün alt dallarıyla ilgili hizmet vermektedir
Bu dalların dışında Antalya ‘da psikoloji ve psikiyatri ilgili asıl çalışmaları daha geniş kitleye duyurmak ve bilgilendirmek amaçlı çeşitli eğitimler, seminerler verip uzmanlar için toplantılar organize etmekteyiz. Uzmanlarla yapılan seminerlerin yanı sıra halk için çalışmalarda gerçekleştirmekteyiz. Ada terapi merkezi ile Türk psikologlar derneği ve Türk psikiyatri derneği etik yönetmeliğine uygun şekilde çalışmalarını sürdürmekteyiz. Danışmanların seanslara gelip gelmemeleri ya da terapi durumları hakkında ki bilgiler arşivde ve gizli tutulup yalnızca istisnai yani başkasına zarar verme, cinse taciz, şiddet gibi durumlarda gerekli bilgiyi yetkili görevliye paylaşılmaktadır.

© 2018, Antalya Psikiyatri | Antalya Psikiyatri Merkezi. Tüm Hakları Saklıdır.