Antalya Psikiyatrist

Uzman Psikolog Fulya Kaya Tezel

Bilimsel Çalışmaları

 1. Kaya-Tezel, F., Şirin-Özgün, A., Telci, Ş., Uslu, F (2011). Fluoksetin kullanımına bağlı gelişen Steven Johnsons- Toksik Epidermal Nekrolizis Sendromu: Bir Olgu Sunumu. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Poster Bildiri
 2. Kaya-Tezel, F., Şirin-Özgün, A., Telci, Ş. (2011). Sosyal Paylaşım Siteleri ve De Clerambault Sendromu: Bir Olgu Sunumu. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi- Poster Bildiri
 3. Çocukluk Çağında İstismara Uğramış Yetişkinlerde Kişilerarası İlişki Tarzları: Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar. (2010). Ankara Üniversitesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 4. Kaya,F. Özkök,E., Erden, G. (2009). WÇZÖ-R Sözcük Dağarcığı Alt testindeki Kelimeler ile İlkokul Birinci Kademe Türkçe Kitaplarındaki Kelimeler Arasındaki İlişki. Koç Üniversitesi 3. Psikoloji Lİsansüstü Öğrencileri Kongresi- Sözlü Bildiri

Yazıları

 • İntihara Dair
 • Değerlerimiz ve Ruh Sağlığı
 • Hangimiz Haklı
 • Yine Sınav, Yeni Sınav
 • Sosyal Fobi
 • Psikoterapi Hakkında Bilinen 10 Yanlış
 • Cognifit Brain Fitness
 • Uzmanlık ve İlgi Alanları
 • Panik Atak
 • Sosyal Fobi
 • Sınav Kaygısı
 • Genel Anksiyete Bozukluğu
 • Depresyon
 • İlişki Problemleri
 • İletişim Problemleri
 • Stres Yönetimi
 • Psikodermatolojik Bozukluklar
 • Psikolojik Testler ve Değerlendirme

Uyguladığı Testler

 • MMPI
 • WISC-R
 • WAIS
 • AGTE
 • SCID II
 • SMMT
 • BENDER GESTALT
 • BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ
 • BEIER CÜMLE TAMAMLAMA
 • KENT+PORTEUS LABİRENTLERİ TESTİPsikiyatrist Uzman Doktor Şükran Telci

Bilimsel Çalışmaları

 1. Demet Dankı, Nesrin Dilbaz, Tuncer Okay, Çağlar Açıkgöz, Işıl Bilgin Erdinç, Şükran Telci. (2005). Madde Kullanımına Bağlı Gelişen Psikotik Bozuklukta Atipik Anitipsikotik Tedavisi: Bir Gözden Geçirme. Bağımlılık Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 3, s:136-141 /
 2. Demet Dankı, Nesrin Dilbaz, İhsan Tuncer Okay, Şükran Telci (2007). Insight in Schizophrenia: Relationship to Family History, and Positive and Negative Symptoms. Türk Psikiyatri Dergisi ; 18(2): 129-136
 3. Şükran Telci, Demet Dankı, Nesrin Dilbaz, Esen Uz, Göksel Bayam. (2006). Psikotik Özelliklerle Seyreden Bir Nörosifiliz Olgusu . New Symposium Journal, Cilt 44, Sayı 1
 4. Ceyhan Balcı Şengül, Cem Şengül, Şükran Telci, Nesrin Dilbaz. (2004). Erken Erişkinlikte Tanı Konan İki Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olgusu. Klinik Psikiyatri;7:51-56
 5. Telci, Ş. OKB Gelişiminde Bağışıklık Sisteminin Etkisi (OKB Tanılı Hasatalarda IL6,IL8 ve TNFALFA Düzeyleri): Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi.
 6. Dankı, D., Telci, Ş., Dilbaz, N. & Okay, İ. T. (2006) [Psychotic disorder due to vitamine B12 defiency]. BCP, 16 (2), 109-113.

Yazıları

 • Aşk
 • Vajinismus ve Tedavisi
 • Hayatımızı Zora Sokan Kişilik Özelliklerimiz
 • Kadın ve İlişki
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Anne Olmak

Uzmanlık ve İlgi Alanları

 • İlişki Problemleri
 • Evlilik Çatışmaları
 • Cinsel Terapi
 • Bipolar Bozukluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Şizofreni
 • Psikotik Bozukluklar
 • Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemleri
 • Çocukla Sağlıklı İletişim
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Çocuklarda Cinsel Gelişim
© 2018, Antalya Psikiyatri | Antalya Psikiyatri Merkezi. Tüm Hakları Saklıdır.