Antalya Psikologlar

Psikologlar, psikiyatrinin yanı sıra insan bilimi olarak davranışları ve insan beynini ele alıp inceler. Hastane, özel terapi merkezlerinde, tıp da, kliniklerde hizmet verilmekte olup toplum için hizmeti hedef alır. Belirli günlerde günün anlamı ve önemi için gerekli kitleye seminerler ve toplantılar düzenlenmektedir. İnsandaki zeka ve düşünce yapısı, olaylara verdiği olumlu ya da olumsuz tepkiler ve psikolojik sorunlarını inceler. Oluşabilecek sorunlara çözüm üretmekte olup insandaki sıra dışı akıl yapısını ortaya koymayı hedeflemiştir.

© 2018, Antalya Psikiyatri | Antalya Psikiyatri Merkezi. Tüm Hakları Saklıdır.