Lara Psikiyatri

Lara Psikiyatri psikiyatri konularında insan bilimi olarak davranışları ve insan beynini ele alıp inceler. Hastane, özel terapi merkezlerinde, tıp da, kliniklerde hizmet verilmekte olup toplum için hizmeti hedef alır. Hala yönelik seminerler ve toplantılar düzenlenmektedir. İnsanda ki zeka ve düşünce yapısı, olaylara verdiği olumlu ya da olumsuz tepkiler ve psikolojik sorunlarını inceler. Oluşabilecek sorunlara çözüm üretmekte olup insanda ki sıra dışı akıl yapısını ortaya koymayı hedeflemiştir.

© 2018, Antalya Psikiyatri | Antalya Psikiyatri Merkezi. Tüm Hakları Saklıdır.